Navigate / search

Išsirinkite kalbą


Inicijacija

Mes artėjame link perėjimo pabaigos į kita sąmonės lygį visatos mastu.  Šį banga, kuri pradėjo mūsų inicijacijos  procesą, galiausiai prives prie visiško  bendros sąmones pasikeitimo. Jus pajusite energijų atėjimą, kurie jumyse inicijuos asmenine jėga. Jūs prisiminsite, kas jūs iš tikrųjų esate ir  kodėl jūs įsikūnijote Žemėje šiuo laikotarpiu.
Toliau…

Blueprint

We all have a unique blueprint, our own soul program with which we came to Earth. We recognize this as a feeling of happiness when we think about what really makes us happy. During our life, we make new programs which take us away from our centre; programs that are based on fear, doubt, pain, sadness, dissatisfaction etc.
Toliau…