Navigate / search

Transmition

“THE TRANSMISSION” takes your energy as a whole to a higher level of vibration, which enables you to make deeper contact with your core, you Higher Self, your Guides, your Soul and the source of your life energy. Lasīt vairāk

Oneness

Everything that lives in your inner world and brings it together to oneness. Don’t give all your attention to what you think has priority, but also to the feelings which are much harder to catch.
Lasīt vairāk

OVERWRITE

Living a life that no longer suits you. You can keep trying to repair situations and make the best of things.
It is much easier to start again and to re-write your old reality. This frequency helps you to re-write your old reality. Lasīt vairāk

Ignite

It’s time to take control over your mind and your life. To Ignite your inner fire, passion and power.
Lasīt vairāk

REIGNITE

Reunite with your forgotten power! Access your hidden and undiscovered skills, gifts, and abilities. Transform your life back to literally live in your own Heaven on Earth.
Lasīt vairāk

Iniciācija

Mēs esam apziņas universālā lēciena procesā. Tas ir tas vilnis, kurš bija sākums kustībai, kura ved mūs uz iniciāciju, kura rezultātā novedīs mūs uz vienotās apziņas stāvokli. Tuvākajā laikā tu varēsi izjust jaunās enerģijas, kuras pievērsīs tevi tavam patiesajam spēkam.
Lasīt vairāk

DVĒSELES MATRICA

Katrai dvēselei ir unikāla shēma, matrica ar ko tā ir nākusi uz Zemes. Mēs to varam atpazīt pēc laimes sajūtas, tad, kad par kaut ko domājam. Savas dzīves laikā mēs veidojam jaunas programmas, kuras mūs novirza no centrālās dvēseles programmas: tās ir programmas, kuras balstītas uz bailēm, šaubām, sāpēm, bēdām, skumjām, neapmierinātību, u.c.
Lasīt vairāk

Osmos

Solving the inner struggle between a human and a soul by allowing desires to merge with one another. The need for safety and security which typifies a human, may go together with the thirst for adventure of the soul.
Lasīt vairāk

Love

The source of everything that’s beautiful in your life, as well as the remedy against hatred, greed and hardness. Love makes visible what is real and what you need to cherish.

You are love. You Just have to remember.
Lasīt vairāk

Resurrection

If you are knocked down by something or something, it can often feel that you will never recover fully again. Preparing yourself for a resurrection, where you are stronger than ever before, is the answer to all doubts.
Lasīt vairāk

Nevainība

Rotaļāties kā bērnam un būt tik brīvam! Mēs atceramies šo stāvokli, kad atmiņās atgriežamies bērnībā. Pieaugot mēs apaugam ar programmām, kuras mums atņem brīvības sajūtu. Mēs sākam baidīties no neveiksmēm, zaudējumiem, baidāmies sapņot un teikt ko domājam. Tur kur agrāk mēs nesaskatījām briesmas, sākam sargāties no iespējamā riska.
Lasīt vairāk