Navigate / search

INTEGRĀCIJA

Tavs apziņas līmenis paaugstinās. Tu sevī atver ko jaunu un jūti, kā tevī sāk ieplūst apskaidrības enerģija. Tajā pat laikā tu neesi spējīgs šo jauno enerģiju pielietot ikdienas dzīvē. Tu sev uzdod jautājumu kādi soļi tev ir jāsper, lai noturētu šo dievišķo sajūtu , kuru tu varētu izjust, ģimenes draugu, kolēģu lokā.

Kad tu atrodies garīgās izaugsmes posmā, dažreiz ir grūti atgriezties pie saviem ikdienas pienākumiem. Atceries, saņemot jaunu attieksmi pret dzīvi, tu nes lielāku atbildību par savu rīcību.

Koda INTEGRĀCIJA frekvence palīdzēs tev ieviest dzīvē jaunapgūtās atklāsmes.

Es ieviešu jaunapgūtās atklāsmes savā ikdienas dzīvē.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website