Navigate / search

Janosh’i artikkel „LÕPLIK TAGASIPÖÖRDUMINE”

See artikkel on kirjutatud neli aastat tagasi, kuid aktuaalne on see praegugi.

HOIATUS

Me astume aega, kus on tähtis olla oma isiklikus energias. See on hoiatus, mille ma sain oma vaimselt juhendajalt Saie’lt. Praegu on ebatavalised ajad. Kõik kiireneb. Te arvatavasti teadvustate, et kiireneb mitte ainult aeg kui niisugune, vaid ka reaalsuse loomine. Sellepärast kasvab teie loov jõud, mis tähendab kõige selle – nii positiivse kui negatiivse – kiiret ilmnemist reaalsuses, mida te kiirgate. See ei toimu mitte ainult teie enda eluga, vaid puudutab ka mastaapsemat reaalsust. Kogu maailmas leiavad hämmastava kiirusega aset suuremastaabilised sündmused. See tähendab, et paljud inimesed mõtlevad, et maailma valitseb ainult pimedus. See ei ole õige. See on vaid see, mida meile näitavad massiinformatsioonivahendid.

Inimesed kui kollektiivne tervik reageerivad sellele. Ja kui ei teadvustata, kuidas energiad muutuvad, siis mõjuvad need kiiresti inimmassidele: võib kasvada rahutus, väsimus, depressioon ja isegi agressiivsus.

TEIE JÕU ÄRKAMINE

On saabunud aeg äratada üles oma isiklik sisemine jõud. Uutes, palju kõrgemates vibratsioonilistes sagedustes on teil vaja lahti lasta minevik, aga samuti need negatiivsed energiad, mille lõksus on käesoleval ajal väga palju inimesi. Ma nimetan seda „vanaks maatriksiks”, energeetiliseks väljaks Maa ümber, mis on täis negatiivset piirangutega programmeeritust. Kui te suudate end sellest lahti rebida, siis ilmub teile võimalus ära tunda missioon, mille te kui Hing endale Maal planeerisite. Teie personaalne Hinge Plaan, ülesanne, mille te Maal enda ette seadsite, muutub selgelt nähtavaks. See võib esile kutsuda seesmisi raskusi, kuid on tähtis, eriti sel momendil ja silmas pidades seda, mis seisab ees, uskuda oma isiklikku sisemisse jõusse, usaldada seda ja jääda oma tõe juurde. Käitudes nii võite te innustada neid, kes on teie kõrval, ja saate võimaluse aidata teisi nende isiklikes transformatsioonides. Saie ütleb: „Teiste veenmine või püüd olla õige loob sageli soovitule täiesti vastupidise efekti.”

Saie soovib teiega jagada teist tähtsat informatsiooni.
Kõige tähtsamad momendid:
– Me astume Tagasiulatuva Jõu vibratsioonisagedustesse
– Maa asub biosfäärilise-noosfäärilise ülemineku protsessis.
Maa ja inimkond väljuvad kiirelt oma „karantiinist”.
Luuakse uus elektromagnetiline võre.
1. See teeb meie evolutsiooniprotsessi lihtsamaks.
2. Annab meile sideme üksteise ja kosmilise vennaskonnaga.
3. See viib tasakaalu iidse Atlantise võre.

TAGASIULATUV JÕUD

Neil vibratsioonilistel sagedustel, millega te saate töötama tulevikus, on tagasiulatuv jõud, ja see viib teid tagasi teie tõelise Mina juurde. Me saame ühenduse selle jõuga, mis meil oli enne Maale sündimist ja mis on seotud Universumi teadvustamise jõuga. Seda võidakse tunnetada ebatavaliselt. Pealispinnal võivad välja ilmuda vanad mõtlemis- ja käitumisšabloonid, sügavale juurdunud negatiivsed veendumused ja teatud vastupanu, mis tuleneb vanadest hirmudest. Ent teadke lihtsalt: need on vaid mõned viimased takistused. Kasvab reaalsuse sünkroniseerimine. Jälgige, mis tuleb teie ellu ootamatult, sest need sündmused näitavad teile teed.

BIOSFÄÄRILIS-NOOSFÄÄRILINE ÜLEMINEK

Vaadake lihtsalt üldpilti. Ühe Maiade ettekuulutuse („Aja Seadus”) järgi peame me olema valmis sooritama nihet järgmisse evolutsiooni faasi. Kuivõrd Universumi vibratsioonisagedused muutuvad tähtede ja planeetide liikumisega automaatselt, muutub ka inimese teadvus. See lihtsalt on loomulikus vibratsioonilises tasakaalus muu maailmaga. Teadvus on tegelikult aluseks kõigele, mis eksisteerib. See universaalne „tähtede paraad” leiab aset Maal. See on see, mida ekspert maiade alal Jose Arguelles nimetab biosfäärilis-noosfääriliseks üleminekuks. Teisiti öeldult tähendab see seda punkti, milles on planetaarse teadvuse ühendväli. Noosfäär on Maa arengu etapp, mis on tekkinud üsna hiljuti, biosfääri järel(see osa maailmast, kus elu on raske ja ökoloogiliselt saastatud – Janosh).

JÄTKUV PROJEKT

Tänase päeva probleemid said alguse iidsest Atlantisest. Drunvalo Melkisedec teatas varem, et 2010.aasta mais avaldab ta maailmale tähtsa sõnumi. Ta kavatseb öelda, et projekt inimeste tagasitoomiseks adekvaatsele teadvusetasandile jätkub. Selle sõnumi resümees ta ütles: „Kauges minevikus, ligikaudu 13 000 aastat tagasi inimeste (energeetilised) teadvusevõred hävisid ja inimeste Kõrgem teadvus hakkas kaduma. Piiblis on seda nimetatud „pattulangemiseks”. Nende Merkaba-väljad ehk teisiti öeldult valguskehad olid „kustutatud”. Ja see tõi kaasa inimeste vastuvõtlikkuse Maa elektromagnetväljade suhtes, mis samuti olid muutunud. Inimkonna mälestused olid kustutatud.” Maa ja inimkond oli pandud karantiini. Kogu ülejäänud Universumist välja lülitatud. Praegu me elame erilisel ajal, ja KÕIK viiakse kiirelt loomulikku olekusse tagasi.

ELEKTROMAGNETVÕRE

Läbi sajandite ilmus inimesi, kes olid kutsutud-seatud hoidma „Maise valguse põlemist” ja lihtsalt „olema” vaimsed targad/filosoofid või siis tegema (r)evolutsioonilisi ((r)evolutsionary) avastusi. Meenutage Buddhat, Sokratest, Jeesust, Teslat ja teisi. Drunvalo ütleb: „Sügavamatel tasanditel tehti tööd tohutu (energeetiliste) liinide võrgustiku arendamiseks/taastamiseks ümber Maa, mis pidi looma teatud karakteristikatega inimteadvuse võre, et inimkond võiks naasta Kõrgema teadvuse juurde, nagu see oli varem.”

Vaimu mõju mateeriale oli Atlantises hästi teada. Atlandid teadsid, et Vaimu mõtted/aru (teadvus) on see allikas, millest tuleneb Valgus. Kõik loodi Valgusest. Inimesed olid teadlikud elektromagnetvõrest – omamoodi energeetilisest maatriksist, mis asus Maa pealispinna all.

KOSMILINE VENNASKOND

Selle küllaltki muljetavaldava energeetilise maatriksi jäänuseid võib endistviisi avastada Maal „ley-liinide” kujul. Võib öelda, et Taevas ja Maa olid selle maatriksi abil ühenduses. See võre andis inimestele näiteks võimaluse olla üksteisega kontaktis, tervendada, omada ligipääsu kõrgetehnoloogiale, rännata mööda ajakoridore ja olla kontaktis tunduvalt arenenumate „täherahvastega”. Meie ajal on enamikul inimestest sellega vaid mõningane osalus või see osalus puudub sootuks, kuid neil kaugetel aegadel teadis inimene hästi oma rolli Universumis, ja selle tulemusena ka kosmilises vennaskonnas. Lähenevatel aegadel taastatakse võimalus uuesti seada sisse side teiste eluvormidega Universumis. Kuid enne kui see juhtub mastaapsemas mahus, tuleb meil tegelda endaga ja teha endast „üks” Universumiga.

SUUR PLAAN MAA JAOKS

Selles kontekstis tuleb pähe „sajanda ahvi efekt”. Mida rohkem inimesi avab end kontaktiks eluga hoopis kõrgemates dimensioonides, seda kiiremini saavutatakse kriitiline mass meie täielikuks avatuseks. Tegelikult arvestades käesoleval momendil meie ees seisvaid ülesandeid ja nende lahendamise vajadust tähendab see seda, et kontakt maavälise eluga palju laiemas perspektiivis ei ole esmajärguliseks ja kõige tähtsamaks prioriteediks. See on suuremalt jaolt meie arengu loogiline tagajärg, see juba leiab aset ja seda on võimatu peatada. Meie tähelepanu sfääriks peab olema Maa, kõik, kes ja mis sellel elavad. See on võtmemomendiks ka kosmilisele vennaskonnale. Ma küsin endalt tihti, miks Saie ilmutab minu isikliku arengu vastu nii suurt huvi, ja nüüd paistab see palju selgemini. See ei ole mitte kuidagi seotud minuga isiklikult, vaid on osaks palju mastaapsemast plaanist Maa jaoks, aga ka Maa rolli jaoks Universumis.

KOSMILISED PEEGLID

See, kuidas me käitume iseendaga, osutab tohutut mõju Universumile. Universum on üksainsus tohutu suur hologramm. Inimesed sarnanevad kosmilistele peeglitele. Ja nagu hologrammi iga osa sisaldab informatsiooni kõige kohta, sisaldab inimese rakk isiksuse täielikku „informatiivset skeemi”. Vaat mispärast kannavad inimesed enda sees loomise täielikku skeemi. See on vaid aja küsimus, millal meie teadvuses taastub meie rolli mõistmine Universumis. Saie nimetab meid hullumeelseks „pagenduses jumalaks”. Ta õpetab mulle, et Maa on keskne planeet meie Universumis. Maa on kõikjalt Kosmosest tulnud erinevate rasside „sulatusahi”. Kusagil mujal pole niisugust mitmekesisust kui siin, meie planeedil.

TAEVASTE SÕDA

Meie planeedil saadeti korda midagi niisugust, mis mõjutas kogu Universumit. Maiade ettekuulutuse järgi („Telektonon”) on käesolev planetaarne kriis ruumide vaheliste, planeetide vaheliste Ajasõdade – „taevase sõja” – kõrgpunkt. See on liiga keeruline asi, selleks et laskuda siin sellesse süvitsi, kuid meid on ees ootamas palju üllatusi täiesti mõõtmatutest galaktilise teadvuse sügavustest. Kosmilisele vennaskonnale on Maa üleminek viiendasse, teadvustatud ühtsuse dimensiooni, tegelikult samuti hüveks. See on üleminek dimensiooni, milles me loome teadlikult koos allikaga ning kasutame oma täielikku potentsiaali nagu jumalad – või teiste sõnadega öeldult – nagu mitmedimensioonilised olevused. Mitte ainult Maa, vaid kogu Universum läheb üle märksa kõrgemale vibratsioonisagedusele.

AEG PÜHITSEDA!

See on fakt, et näiteks viljaringid põldudel muutuvad ülesehituselt palju keerukamateks, kasvab juhtumite arv, kui on märgatud UFO-sid, vulkaanipurskeid ja maavärinaid toimub sagedamini kui enne; ja kõige muu seas lagunevad poliitilised ja majandussüsteemid. Üha rohkem ja rohkem inimesi kaasab oma DNA ülejäänud osad. See annab tunnistust uue energeetilise maatriksi loomisest. Maa uus elektromagnetvõre tõstab oma sagedust, jõudes tagasi selle võimsuse tasemeni, mis eksisteeris Atlantises. Uus võre teeb oma Mina leidmise protsessi kergemaks. Isiklik kasv ei pea enam olema valuline protsess, kui selline on meie valik. Ma olen selle seisukoha veendunud poolehoidja, et me peame korraldame suure peo. Kas see, mis toimub, pole siis tore? 10 000 aastat on kulunud praeguse vibratsioonitaseme saavutamiseks. Kõigele lisaks ootab meid programmis ees meie maailma imeline ühendamine galaktika keskusega. Ja sina ja mina – me elame PRAEGU!

VALIDES VABANEMISE

Protsess on pöördumatu ja me astume – nagu seda nimetasid maiad – Kuuendasse Maailma. See on nii. Ning jääb tähtsaks, et ärkaks nii palju inimesi kui võimalik ja et nad valmistuksid selleks. Maal kui välises maailmas valitseb tohutu tunne, et see on vajalik: liikuda edasi neil meeleheitlikel aegadel. Selge ja puhas teadvus – see on eeldus, et tuua kõrgemad energiad Kosmosest kehasse ja läbi kelle iganes keha. Kui me tahame vältida praeguse negatiivse maatriksi destruktiivset efekti, tuleb meil teha samm oma mõtlemise piiridest välja. Meil on vaja sünkroniseerida mõlemad ajupoolkerad ja seada sisse side oma südamekeskusega, et omandaksime otsekontakti uue võrega.

ATLANTISE KEEL

Ärge kartke, kui näete, et kaos tugevneb. Ärge otsustage „hea” või „halb” terminites. Ärge lubage hirmu jõel end minema kanda. Te võite valida vabanemise. Millegi, mis suudab teile anda võimaluse leida rahu, millegi, mis innustab teie alateadvust, – see on Atlantise keel. Ma pean selle all silmas Sakraalse Geomeetria koode, mis mängisid kogu tolle ajal vältel tähtsat rolli. See on meie hinge keel, need on meie Loomise ehitusplokid. Sina ja mina – see on geomeetria. Geomeetria jõud võib innustada meid nõutama tagasi oma sisemist jõudu. Kõige värskema – Lõpliku tagasipöördumise (Ultimate Return) – koodi vibratsioonisagedus aitab sul siseneda tagasiulatuvasse jõudu, mille suunaks on su tagasitulek oma tõelise Mina juurde. Selle juurde, mis sul oli enne sündi siia, Maa peale. Astuma ühtsusse jõu ja võimsusega, mõistmaks Universumit.

Me oleme teel väga sügavale ärkamisele!

Südamest südamesse,

Janosh

2010

Tõlge – Mirjam Veski

Comments

Svetlana Vdoveva
Reply

Волнующее и очень ответственное ,и наступит оно в мае, прошу всех мобилизовать все усилия ,на создания себя нового ,это безотлагательно, сейчас или через 1000 воплощений. Воля и усилия, жизнь в Свете и сознании чистоты!!! Шлю Любовь и Признательность ,шлю Христов Свет . НАМАСТЕ.

Павел
Reply

БлагоДарю Вас!!!)))

Olga Zaytseva
Reply

Всем доброго пути!

Ольга Вилкова
Reply

Благодарю!!! Вдохновляет!!

Надежда
Reply

Все это созвучно с Душой! Благодарю!!!

Ольга Чибисова
Reply

Благодарю за знания!

Janna Barmina
Reply

Слова вливаются в сердце потоком успокоения, радости и светлой верой в то, что все происходящее внутри и вокруг является Удивительной Мистерией Духа под покровом хаоса, и мы пока не видим, что под пологом хаоса сияющие дары любви. Благодарю от всей души за вдохновение! Это так нужно нам сейчас!

Ольга Горпинченко
Reply

БлагоДарю.

Анна Николаева
Reply

СПАСИБО!!!!!

Наталья Шарапова
Reply

Благодарю !!!!!!!! От сердца к сердцу.!!!!(:boring:)

Павел
Reply

Благодарю

Elena
Reply

Бдагодарю

Leave a comment

name*

email* (not published)

website