Navigate / search

Janošs, Latvija un sakrālā ģeometrija

Holandi un Latviju saista viena kopīga īpašība — atvērtība inovatīviem jaunu formu meklējumiem daiļradē. Šajā ziņā Holandei patīk revolucionāri eksperimenti, un Latvija, ņemot vērā jaunos virzienus, piešķir tiem pilnībā praktiskas īstenošanas formas, meklē harmonisku izskatu un realizē šīs jaunās idejas.

Janošs — holandiešu mākslinieks-noformētājs, Meistars un pasniedzējs — ir spilgts jaunā laika daiļrades pārstāvis. Ar intelektu un jūtām viņš ienāk Visuma sakrālajā uzbūvē un padara šo pieredzi redzamu un uztveramu bildēs. Radošā enerģija un daudzdimensiju dzīves princips, kas tiek atspoguļoti sakrālās ģeometrijas attēlos caur autora personīgo pieredzi, padara viņa mākslu unikālu. Autora darbu pamatā ir ‘rezonatora-pavadoņa’ princips, kas ir kā atvērtas durvis Dieva-Radītāja vairāku dimensiju uzbūvē.

Vēl viena viņa darbu unikalitāte ir līdzautorība ar akturiāņiem — ārpuszemes saprāta pārstāvjiem. Janošs atklāti runā par izveidoto kontaktu un atzīst, ka pirms dažiem gadiem, kad viņš vēl bija parasts un pragmatisks cilvēks, šādus kontaktus neatzina. Izejot cauri pieredzei ar atvērto informācijas kanālu un pieņemot to ar visu savu būtību, viņš pilnībā izmainīja savu pasaules redzējumu un paplašināja apziņas iespējas. Pēc tam Janoša dzīve kardināli mainījās, un viņš jaunradi sāka uzlūkot kā iespēju kalpot cilvēcei.

Piekritīsiet, ka pirmajā mirklī šis neparastais sajaukums, kas ietver “daiļradi, kontaktu, sakrālo ģeometriju, Visuma likumu un zināšanu nodošanu cilvēkiem”, pēkšņi izrādās pilnīgi loģisks ķēdes posms konkrēta mērķa īstenošanā. Radošā intuīcija caur Nezināmā izpēti iegūst sakrālās ģeometrijas formu, kas acīmredzami un jūtami izpaužas Janoša darbos. Tādā veidā divas mūžīgas divdabības līnijas — intuīcija un loģika —, kas ir pretstatā liriķiem un fiziķiem, tiek pārveidotas par savienību, un abas pasaules — smalkā un materiālā —, izveido apzinātu saikni.

Taču tas vēl nav viss. Pat paviršs skatiens Janoša attēlos atklāj pazīstamas formas. Izrādās, šajās formās, ko sauc par sakrālo ģeometriju, ir skaidri redzami Baltijas tautai kopš antīkiem laikiem zināmie ornamenti un simboli. Harmonijas mandalā var redzēt Saules zīmi.

Interesanti, vai ne?

Auseklis — astoņstaru zvaigzne — latviešu mitoloģijā ir rīta zvaigznes un atdzimšanas simbols.

Šis simbols ir bieži sastopams tautas tērpu ornamentos, keramikas un māju rotājumos. Arī Janoša mandalās mēs redzam atkārtojamies vienu un to pašu simbolu. Mandalas nosaukumi runā paši par sevi, piemēram, „Atklātība”, „Klusums”. Kad ir atvērtība Pasaulei, iekšējais Miers un Klusums, tad uzlec rīta zvaigzne Auseklis un sākas jauns atdzimšanas posms. Tas attiecas gan uz katru cilvēku individuāli, gan uz tautu un cilvēci kopumā.

Vai mandala „Pārliecība” nav jau redzēta un atrodama vecmāmiņas lādē? Šī zvaigzne vairo iekšējo pārliecību.

Kā izrādās, mūsu senči labi zināja simbolu ģeometrijas sakrālo nozīmi, kas liecina par mūsu senču gudrību un dzīvošanu saskaņā ar Visuma likumiem. Šīs zināšanas tika šifrētas un glabātas Lielvārdes jostas rotājumos, un, kad mēs tās izlasīsim, tad visu atcerēsimies. Tā tiek savienotas laika līnijas — pagātne un nākotne. Senču gudrība par Pagātni un Nākotni ir tāda, kurai piemīt sakrālās ģeometrijas harmonija savienojumā ar Zemes dzīves saglabāšanas iespējām un kontaktiem ar citām Pasaulēm.

Apkārtējā pasaule ir izveidota un darbojas saskaņā ar noteiktiem likumiem, kurus cenšas iepazīt zinātne, filozofija un metafizika. Transpersonālā psiholoģija un dažādas garīgās attīstības skolas cenšas izskaidrot un izpētīt tos pašus likumus, kas ir cilvēka psihes pamatā un kas darbojas Cilvēka kā vissarežģītākās un attīstošākās dzīvās sistēmas līmenī. Janošs caur savu mākslu piedāvā sintezētu izziņas metodi — harmonisku un pielāgotu pastāvīgam izmaiņām ārpasaulē, jo tajā ir ietverti materiālās Pasaules uzbūves pamatprincipi. Šīs pamats ir sakrālā ģeometrija. Zelta griezums ir sen zināms, taču pielietot to kā dzīves un radīšanas veidu prata tikai daži.

Zeme ir vēl sarežģītāka, uz attīstību vērstāka un saprātīgāka dzīvā sistēma. Zinot sakrālās ģeometrijas harmoniju un paplašinot savu pasaules redzējumu, Cilvēks ir spējīgs veidot kontaktu ar Zemi pavisam citā līmenī. Patērētāja attieksme pret Zemi jāmaina uz līdzradīšanas attieksmi, kur cieši savijas Cilvēka un Zemes attīstības programmas. Šādā līdzradīšanas vidē Zeme spēj reaģēt un mainīt Cilvēka dzīves vidi un nodrošināt nepieciešamos resursus.

Kāds domā, ka tās ir fantāzijas un atrautība no šodienas realitātes. Taču nesteidzieties ar secinājumiem. Pat tad, ja esat veiksmīgs, sabiedrībā atzīts un par sevi pārliecināts cilvēks, vai Jums iekšā nedzīvo nesaprotams pētnieka un pirmatklājēja gars, kurš aicina izkāpt no ērtās šodienas uz nezināmās rītdienas zonu un rada vēlmi paskatīties aiz redzamās pasaules plīvura? Janoša māksla var pacelt šo plīvuru un paplašināt priekšstatu par Pasauli vairākās dimensijās.

Janoša darbi ir dzīvi; tie vada enerģiju un tādējādi ietekmē skatītājus. Tie darbojas pēc rezonatora-kamertoņa principa, kas noskaņo cilvēka apziņu uz jaunu vibrācijas viļņu enerģijām, paplašinot potenciālo enerģiju spektru. Attiecīgi cilvēkam var attīstīties jaunas īpašības, paplašināties apziņa, var tikt noņemti psiholoģiski un enerģētiski bloki. Jaunām prasmēm un īpašībām nostiprinoties, var mainīties cilvēka raksturs, kā arī tās var ietekmēt notikumu veidošanos un galu galā mainīt likteni.

Seminārā Meistars dalās ar darba metodēm, kā strādāt ar mandalām, papildinot vizuālo attēlu ar muzikālo pavadījumu. Katrs semināra dalībnieks paliek vienatnē ar sevi, iepazīstot savu iekšējo Pasauli, paplašinot tās robežas un rodot veidus, kā uztvert ārpasauli. Tas ir aizraujošs ceļojums izcelsmes, Visuma, Zemes un Cilvēka darbības mistērijās. Tas ir brauciens sakrālās ģeometrijas viļņos un ar to saistītajā realitātē. Šī ir iespēja iegūt pavisam citu dzīves pieredzi, kā arī paplašināt savas personīgās iespējas un izziņas metodes. Kur un kādiem mērķiem vai uzdevumiem šīs iespējas izmantot ir pašu semināra dalībnieku ziņā.

Holandiešu mākslinieks un Meistars Latvijā. Savstarpējā kultūras mijiedarbība, kopēju sakņu atrašana, apziņas paplašināšana un pārliecināts skats kopīgā nākotnē!

Larisa Eigminene

Rīga, Latvija

04.09. 2012

Leave a comment

name*

email* (not published)

website