Navigate / search

Püha Graali koodid. Janosh

Põldude viljaringide geomeetriliste mudelite järel esitleme teile Graali koode. Täiesti uus väljakutse. Püha Graali otsing on huvitanud mind juba ammustest aegadest peale. Mitte niivõrd müstiline pool, vaid nende varjatud sügav mõte, tähendus. Ma tundsin alati, et Graal ei saa olla ese, karikas,  mida Pühal Õhtusöömaajal kasutati. On olemas hoopis tähtsamaid reliikviaid kui karikas. Pealegi – miks on just see olnud läbivaks teemaks  kogu meie ajaloo vältel? Mida intrigeerivat me temas leiame? 

Sajandeid on inimesi võlunud Püha Graali otsingud. Oli vaadeldud, vaieldud, läbi uuritud ja arutatud mitmesugused teooriad: mis on Püha Graal.

Samas ei ole vähem tähtis, miks me oleme nii intrigeeritud sellest, tõenäoliselt, igavesest otsingust. Leides otsingu põhjuse, leiame vastuse küsimusele, mida me nii kaua oleme otsinud.

Janosh: „Uute koodidega „Geomeetria ja Püha Graali otsing” tahaksin vaadelda  Graali täpset tähendust. Püha Graal on Kõige, Mis On Loomise aluseks. See on Sakraalse Geomeetria algne, universaalne vorm, mis on kõiges, mis on loodud struktuurse plaani alusel kooskõlas  Kuldlõike printsiipidega.  See ilmneb meie sees ja kõiges meie ümber. Loomise täius on vahetult seotud geomeetriaga. Graal seisneb loomise koodis, mis saab oma lätted geomeetriast. Uute koodidega loodan ma innustada igaüht alustama  teekonda oma tõeni, oma sisemise jõu väljendamisele.

33 kaarti Graali koodide ja kuldsete Egiptuse hieroglüüfide laadis energeetiliste koodidega iga kaardi pöördel sisaldavad kodeeritud sõnumit, nende geomeetria ja värvid on valitud nii, et nad avaldaksid mõju alateadvuslikul tasandil.

„Püha Graal – see on eneseotsing, oma jõu otsing, selle otsing, kes te olete, kust olete tulnud ja kuhu suundumas. Graal innustab teid alateadvuse tasandil otsima ennast.” – Saie.

KUIDAS  KAARTE  KASUTADA:

Laske end lõdvaks. Valige kaart. Silmitsege kõigepealt värvilist mandalat 1 minuti jooksul või kauem, ühtaegu kuulates oma tundeid, tajusid, oma tõde. Seejärel pöörake kaart ümber ja silmitsege 1 minuti jooksul või kauem kuldset koodi.

Kaartide/mandalate nimetustes leiame nende tähenduse, mõtte, Graali koodid igal kaardil räägivad aga tunnetest, tajudest, emotsioonidest ja võimetest, mida  treenitakse neid mandalaid silmitsedes.

Graali koodide peamine ülesanne:  end vabastada, õppida kuulama oma tundeid ning võtta kuulda emotsionaalseid vastukajasid, võtta kuulda intuitsiooni häält. Järelikult – neil kaartidel puudub mingi üks kindel kasutusviis. Graali koodid innustavad sind usaldama ennast ja oma tundeid, olema mänguline ja tundlik. Need kaardid avavad meis naiseliku aspekti ja sensitiivsuse, me muutume palju vastuvõtlikumaks oma intuitsiooni, oma südame, oma Hinge  sõnumitele. Nautige!

Allpool toodud kirjeldustes leiate te informatsiooni iga kaardi kohta ja küsimused, millega võite pöörduda enda poole, avastamaks endas uusi omadusi ja võimeid.