Navigate / search

Viljaringid põldudel: mõistatus või šiffer?

Vastuste otsingul tekib tunne, et meie mosaiiki antakse kilde erinevates maailma osades, näiteks Inglismaal. Igal aastal on inimesed olnud tunnistajateks seletamatutele fenomenidele. Teraviljakultuuride põldudel leiti ebatavalised erineva suurusega mustrid, mida hakati nimetama viljaringideks põldudel. Neid mustreid leiti nisu-, rapsi-, riisi- jt põldudelt. Mõnikord on mustrid lihtsad, mõnikord ülimalt keerulised. Keegi ei tea, kust nad ilmuvad, me teame vaid, et need ilmuvad öösel.

Viljaringide ilmumine põldudele on esile kutsunud elavad vaimsed ja teaduslikud diskussioonid. Skeptikud on veendunud, et neid ringe loovad inimesed, teised samas on veendunud, et see on võimatu. Enam kui kakskümmend aastat kestnud uurimisi ei ole pärjanud edu; on vaid selgunud, et paljudel viljaringidel on müstilised omadused. Teema kohta võib leida rohkesti informatsiooni, kuid hoopis huvitavam on mõista, mida need ringid tähendavad. Paljud neist sisaldavad geomeetria koodidena tuntuks saanud koode.

Selle teema kohta valdasid teadmisi meie kauged esivanemad maiad, keldid, kreeklased ja egiptlased. Nende jaoks kujutasid need mustrid erilist „keelt”, see oli nende jaoks püha(sakraalne geomeetria) ja seda kasutati tähtsate initsiatsioonide ajal. Näitena võib tuua Vana-Egiptuse salateaduste koolid, kus geomeetria õpetamine kestis 24 aastat – esimene etapp tähendas praktilisi teadmisi, teine – energeetilist kasutamist.

Mis teeb geomeetria sakraalseks? Sakraalse geomeetria hoidjad on märkinud, et loomise saladused peituvad iidses teaduses.

Aktsepteerides sakraalset geomeetriat universumis näeme me kõige Olemasoleva globaalset mõtet. See põhineb kontseptsioonil, et kogu maailmakorraldus on Üks, see on Jumal ise. Ühtsest Teadvusest loodi eraldatuse kontseptsioon, et Jumal võiks tundma õppida duaalsust, saada kogemus, mida teisiti tundma õppida pole võimalik. Niisugune eraldamine toimus kuldlõike printsiibi, sakraalse proportsiooni kohaselt, mis on kohaldatav kõikidele fenomenidele looduses.

Sellest seisukohast võime me viljaringe põldudel vaadelda kui omapärast šifrit. Need on mosaiigikillud, mis võivad jutustada meile elust. Võib öelda, et kõik on geomeetria, kaasa arvatud inimolendid. Sellepärast viljaringid põldudel meid nii väga lummavadki. On teada, et viibides nende vahetus läheduses valdab inimest äratundmine ja ta tunneb end hästi.. Mõnikord võrreldakse seda „koju saabumise” tundega.

Augustis 2013 korraldab Janosh hollandi grupile reisi Inglismaale, kuhu on koondunud kõige rohkem viljaringe põldudel. Võimalik, et tulevikus avaneb samasugune võimalus ka Janosh’i vene keelt rääkivale kuulajaskonnale… Jälgige informatsiooni meie saidil!

Tõlkinud – Mirjam Veski

P. S. Videoklipis allpool avaneb viljaringide põldudele tekkimise saladus… Vaadake tingimata lõpuni. Lõpus ootab teid unikaalne öine ülesvõte, mis kinnitab maaväliste tsivilisatsioonide osavõtu teooriat viljaringide loomisest.

Leave a comment

name*

email* (not published)

website