Navigate / search

Ierašanās

Sevis meklēšanas process tuvojas beigām. Mēs esam sākuši pēdējo ceļojumu savā iekšienē, kas noved pie sajūtas, ka tava māja ir tavā iekšienē. Cīņa starp labo un ļauno dod vietu jaunai apziņai. Ceļš ir garš, un pēdējie soļi ir sevišķi grūti.

Tai pat laikā zemes vibrācijas paaugstinās, un mēs redzam, ka pasaule, kuru mēs pazinām, grimst haosā un mēs jūtam kā pastiprinās blakus efekti. Dažreiz mums liekās, ka apkārtējās pasaules pārmaiņas mūs arvien vairāk ietekmē, bet tas mums tikai liekās. Mēs atrodamies dziļu skumju un sēru priekšā, tāpēc, ka nevaram atlaist veco, jau izieto pieredzi. Lai iegūtu jauno to, par ko tu vēlies būt ir jāatlaiž vecais, tas, kas tu biji. Tikai tādā veidā var pabeigt sevis meklēšanas procesu.

Koda IERAŠANĀS frekvence palīdzēs tev uzticēties pašam savā ceļā, kā arī atgriezties savās mājās pie sava patiesā es.

Es izvēlos īsāko ceļu pie sava patiesā es un manas patiesās sūtības.